B Kaivostoiminta ja louhinta 05-09

louhintaTähän pääluokkaan kuuluvat mineraaliraaka-aineiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoiminnot, kuten:

  • murskaaminen
  • jauhaminen
  • puhdistaminen
  • kuivaaminen
  • lajitteleminen
  • malmien rikastaminen
  • maakaasun nesteytys
  • kiinteiden polttoaineiden sintraus tai pelletöinti.

Näistä toiminnoista huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden lähellä sijaitsevat yksiköt.