E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 36-39

jätehuoltoTähän pääluokkaan kuuluvat jätehuoltoon liittyvät toiminnat kuten:

  • jätteiden kerääminen, käsittely ja loppusijoitus
  • jäteveden käsittely
  • vesihuoltoon liittyvät toiminnat, joita hoitavat usein samat toimijat kuin jätevesihuoltoa