F Rakentaminen 41-43

rakentaminenTähän pääluokkaan kuuluu:

  • yleinen rakentaminen
  • erikoisalarakentaminen talonrakennuksen ja maa- ja vesirakennuksen osalta
  •  rakennustoimintaan liittyvä asennus- ja viimeistelytyö sekä rakennuttaminen
  • kiinteistöjalostustoiminta.
  •  Tähän kuuluvat myös tehdasvalmisteisten rakennusten ja rakennelmien pystyttäminen rakennuspaikalla sekä tilapäisrakennelmien rakentaminen.

Toiminta voi luonteeltaan olla:

  • uudisrakentamista
  • perusparannusta
  • korjausrakentamista
  • muutos-, laajennus- tai kunnostustyötä.