K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 64-66

rahoitusTähän pääluokkaan kuuluu:

  • rahoitus-, vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkerahastointitoiminta
  • rahoituspalveluja avustava toiminta
  • varojen hallinnointi, kuten hallintayhtiöiden toiminta
  • säätiöiden, rahastojen ja vastaavien rahoitusyksiköiden toiminta