M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75

ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toimintaTähän pääluokkaan kuuluvat

  • ammatillisesti, tieteellisesti ja teknisesti erikoistuneet toiminnat, jotka vaativat korkeatasoista osaamista, ja joiden kautta palvelujen käyttäjille voidaan välittää erikoistunutta tietämystä ja taitoja