N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82

hallinto- ja tukipalvelutTähän pääluokkaan kuuluu:

  • liike-elämän yleisiä rutiiniluonteisia ja useimmiten lyhytkestoisia tukipalveluita.

Nämä palvelut eroavat pääluokkaan M sisältyvistä palveluista siinä, että tukipalveluiden pääasiallisena tehtävänä ei ole erikoistietämyksen jakaminen.