O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84

julkinen hallintoTähän pääluokkaan kuuluu:

  • julkishallinnon organisaatioiden toiminta (valtio, kunnat ja kuntainliitot)
  • lakien ja asetusten säätäminen ja niiden juridinen tulkinta
  • hallinnon ohjelmien johtaminen
  • verotus ja muu julkinen talous
  • elinkeinojen valvonta
  • maanpuolustus
  • poliisitoimi
  • maahanmuuttopalvelut
  • ulkoasiainhallinto ja muu yleinen hallinto
  • pakollinen sosiaalivakuutustoiminta