P Koulutus 85

koulutusTämä pääluokka sisältää:

  • koulutuksen kaikilla koulutusasteilla ja kaikkia ammatteja varten
  • julkisen että yksityisen koulutuksen
  • koulutuksen koulujärjestelmän oppilaitoksissa eri koulutusasteilla
  • aikuiskoulutuksen, lukutaito-ohjelmat jne.

Opetus voi olla suullista tai kirjallista ja sitä voidaan antaa myös radion, television ja Internetin välityksellä, kirjekurssina tai oppilaan kotona. Tähän kuuluvat myös:

  • sotilas-, sotilaskorkea- ja vankilakoulut yms. pääluokan vastaavilla koulutusasteilla
  • erityisopetus vammaisille oppilaille kaikilla koulujärjestelmäkoulutuksen koulutusasteilla